Jouw privacy

Maxes Internet verzamelt gegevens als je voornaam, emailadres, gewicht, leeftijd en geslacht. Deze gegevens gebruiken we uitsluitend om jou de gratis dienst JouwGewicht.nl aan te kunnen bieden.

We zullen deze gegevens NOOIT verkopen, uitlenen, of op een andere wijze aan derden ter beschikking stellen. Verzamelde gegevens blijven dus ons eigendom, waarmee jouw privacy gewaarborgd blijft.